gymnastik

Vi kan næsten tilbyde noget til alle aldersgrupper – for de yngste består træningen af en blanding af leg med fokus på at forberede dem til at kunne de grundlæggende øvelse til henholdsvis spring og rytme. Dette foregår såvel i skolens gymnastiksal, hallen eller ude i naturen.

For at forbedre børnenes muligheder for at kunne dyrke sport og udnytte haltiderne, så har vi et samarbejde med de to børnehaver og fritidsordninger. Det vil sige, at vi har instruktører til at hente børnene og følge dem i hallen. Noget vi kan se, at der er efterspurgt af forældrene i en travl hverdag.

Når de bliver lidt ældre kan de vælge, om de vil gå på rytme- eller springhold.

For voksne er der mulighed for at dyrke rytmegymnastik eller benytte motionscentret.

Tirsdagsklubben er områdets seniorklub. Her mødes man i hallen til en hyggelig formiddag med opvarmning, boldspil mv. som afsluttes med hygge og kaffe.

Foreningen har også badminton som en af sine underafdelinger – det gælder både for børn og voksne. Blandt de yngre arbejdes der på, at de skal have lov til at komme af sted til stævner, mens der blandt motionisterne er væsentlig mere fokus på motion generelt og det sociale fx i form af arrangementer som juleafslutning.

Foreningens bestyrelse består af 7 personer, dertil kommer mange frivillige hænder til kagebagning, vask af dragter mv. De ugentlige træninger varetages af omkring 30 instruktører og hjælpere – antallet svinger meget afhængig af om det er i vintersæson, sommer eller gymnastikskolen.

Det er vigtigt for os, at fødekæden af instruktører løbende plejes, og at der er hjælpere/instruktører i alle aldersgrupper, da vi ellers vi komme til at mangle instruktører og derved ikke kan få oprettet de hold, som der efterspørges.

Thorup Klim U & G´s nuværende aktiviteter

Forældre/barn.
Gymnastik for 1-3 årige med deres forældre.

Spilopper.
Blandet springhold for 3-5 årige.

Mini Mix.
Blandet springhold for 0.–2.kl.

Mellem Mix.
Blandet spring hold for 3.-5. kl.

Maxi Mix
Springhold for 6. kl. og op

TKYES
Blandet springhold for 3. kl. og op. Krav at man også skal gå på et andet springhold.

Rytme.
Rytmegymnastik for 2. kl.og op

Damerytme
Rytme gymnastik for damer fra 30+

Damemotion.
Motion for damer med bevægelse, balance og bækken bund.

Tirsdagsklubben.
Motion og hyggeligt samvær for efterlønnere, pensionister og andre med lyst til motion.

Badminton for Børn/unge
Badminton med mulighed for at deltagelse i turneringer.

Motions badminton.
Mulighed for at leje en bane. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Motionscenter.
Træningscenter som kan benyttes af alle over 15år.
Motionscenteret tilbyder også lukket hold

Andre aktiviteter.

Sommergymnastik.
Gymnastikskole mandag, tirsdag, onsdag i uge 32.
Overnatning for springhold 0. kl og op
Hoppediskotek.
Store hoppedag.